pix-o-poetry
Battersea Power Station


battersea power station - 1

hier steunt de aarde met
vier witte poten
op de grauwe hemel

raken miljarden
koperen draden
elkaar
verbinden talloos veel zielen

onpeilbaar trieste zielen
hangend voor hun tv
gebleekt
door een stotterend ontluikende tl-buis

hier is alleen geloof
in kolenbunkers
vurige wolkende
voorportalen van de hel

hier knettert god
vonkend over de thames

---

battersea power station - 2


van achter een smerig treinraam gezien
als in een sluier over de rivier
schommelen herinneringen voorbij

eerst in victoria station verschenen mij

de vier witte poten:
daar steunt de grauwe hemel
op de aarde

afbraak leegte
ik zag een uitgebeend karkas
waarin roestend zonlicht
diagonaal te pletter viel
vlagen van een futloze jeugd
ik zag de ontreddering
van een lekke toekomst
verruïneerd staat daar krachteloos

battersea power station