pix-o-poetryproza en poëzie


twee vormen van verbeelding door taal, laten beide zich met beeld verbinden?

zeker in de vorm van typografie. grafisch vormgeven door letters, ruimte, vormen, kleur en materiaal.


maar, is er méér mogelijk?

kan taal worden verrijkt worden met beelden?
kan beeld verrijkt wordn met taal?
kan dit zo dat er evenwicht ontstaat?
geen illustratie bij een tekst of tekst bij een beeld.

pix-o-poetry waagt een poging:

Battersea Power Station
Akerstraat