pix-o-graphics


Pixografie: tekenen met pixels,op een scherm, zoals met licht bij fotografie.
Alles wat digitaal kan worden afgebeeld is pixografisch:
foto's, video, vormen, kleuren, letters en lijnen


pix-o-graphics onderzoekt digitale fotografie en vormgeving:
eenvoud functionaliteit esthetiek

voor de wisselende fotocollectie kijk je bij
pix-o-photos
beeld en woord vind je bij
pix-o-poetry
en video's staan op
pix-o-motionpictures

momenteel loopt een jaarproject
Wittemer Wijngoed in Wahlwiller, een jaar tussen de druiven
gestart 21 maart 2020, afronding februari 2021


meanwhile: play the blues...