pix-o-graphics


Pixografie: tekenen met pixels,op een scherm, zoals met licht bij fotografie.
Alles wat digitaal kan worden afgebeeld is pixografisch:
foto's, video, vormen, kleuren, letters en lijnen


pix-o-graphics, pix-o-photos en pix-o-motionpictures onderzoekt de mogelijkheden van digitale fotografie en vormgeving:
eenvoud en functionaliteit en een beetje anders

in ontwikkeling is
pix-o-poetry: taal, poëzie eventueel gecombineerd, met beeld
en
pix-o-motionpictures

als project in uitvoering loopt momenteel
'Wittemer Wijngoed in Wahlwiller, een jaar tussen de druiven' - start 21 maart 2020 einde winter 2021

voor de wisselcollectie ->
pix-o-photos